ADWENT – CZAS OCZEKIWANIA

ADWENT, czas radosnego oczekiwania Kościoła na przyjście Chrystusa. Przeżyjmy ten piękny czas poprzez wyciszenie i odpowiednie duchowe ćwiczenia: postanowienia, modlitwę, Roraty, Spowiedź, rekolekcje, uczynki miłosierdzia. RORATY w kościele parafialnym w Sycowie: w poniedziałek, środę i piątek – wieczorem o godz. 18.00 (dla wszystkich dzieci, szczególnie […]

MODLITWA W GODZINIE MIŁOSIERDZIA

ZAPRASZAMY do wspólnej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (15.00) – codziennie – kościół parafialny Św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie. Jeśli możesz przyjdź, a jeśli czas, siły i zdrowie nie pozwala to proszę módl się tam gdzie jesteś. Zaproś również rodzinę, sąsiadów i znajomych…   […]

NIEDZIELA = EUCHARYSTIA

PANIE BOŻE DZIĘKUJEMY CI za dużych rozmiarów budynki kościołów, bo dzięki temu, mimo że wprowadzono nowe wytyczne (w strefie czerwonej 1 osoba na 7 m2), to w kościele parafialnym w Sycowie może przebywać 135 osób, w kościołach filialnych: Działoszy, Ślizowie i Świętym Marku po 33 […]

ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA

5 października – w liturgii Kościoła wspominamy świętą siostrę Marię Faustynę Kowalską (ur. 25.08.1905-05.10.1938) Pan Jezus powiedział do Faustyny: „Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu” (Dz. 1605). „…twoim zadaniem jest napisać wszystko, co ci daję poznać o […]

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA

14 WRZEŚNIA – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻATak często chcemy od niego uciekać, odrzucić, prosimy Pana Boga aby go nam zabrał…. a Jezus wziął go na swoje ramiona i mówi do każdego z nas: „naśladuj mnie”.Wziąć swój krzyż…. co to dla mnie dziś oznacza?Bóg zgodził się na […]