Wypominki

Do poniedziałku 27 listopada, oprócz niedziel, modlić się będziemy codziennie, po Mszy św. wieczornej za naszych drogich zmarłych, których imiona i nazwiska zostaną wypisane w wymieniankach jednorazowych. Pozostała nam jeszcze jedna forma pomocy duszom zmarłym – WYMIENIANKI ROCZNE. W zakrystii, u ministrantów, na stoliku w kościele, w kruchcie kościoła są wyłożone karteczki, na których wypisujemy imiona i nazwiska naszych zmarłych, za których będziemy się modlić od I niedzieli adwentu przez cały rok, przed Mszami św. Dotyczy to Mszy św. w niedziele: o g. 7.00; 9.00 i 18.00. Przed tymi Mszami będą wymienianki roczne, tak, jak było to w minionych latach. Wszyscy, którzy pragną się  w tę modlitwę włączyć zabierają wyłożone karteczki i wypisując imiona i nazwiska zmarłych, na tej karteczce zaznaczają jedną z trzech Mszy św. przed którą chcą się modlić. Karteczki wraz z ofiarą składamy w zakrystii do I niedzieli adwentu, czyli wciągu najbliższych 3 tygodni. Nie ustawajmy w tej wielkiej modlitwie Kościoła  przez cały rok za tych, którzy już odeszli z tego świata i czekają na naszą modlitwę.

Kurs przedmałżński

Kurs przedmałżeński dla narzeczonych odbędzie się w naszej parafii w dniach od 5 do 9 grudnia w domu katechetycznym o g.19.00. Zapisy na I spotkaniu. Poradnia przedmałżeńska czynna w I i ostatni czwartek miesiąca o g. 17.00 na wikarówce.

„Jezus żyje” – nowość

Do nabycia jest kolejny numer (28) tygodnika „JEZUS ŻYJE”. W środku pojawiła się charakterystyka kolejnego domownika naszego kościoła parafialnego Świętego Franciszka.

Zachęcamy do zapoznania się sylwetkami osób,
które zaufały Bogu oraz same stały się godne zaufania.
Redakcja „JEZUS ŻYJE”

11 LISTOPADA

W sobotę przypada 99 rocznica odzyskania niepodległości. Porządek Mszy św. w Sycowie: o g. 6.30, 7.00, 11.30 i 18.00; w Ślizowie – o g. 10.15 i Działoszy – o g. 11.30. Msza św. o g. 11.30 w Sycowie zostanie odprawiona za Ojczyznę, na którą zapraszamy kombatantów walki o niepodległość naszej Ojczyzny, władze miasta i poczty sztandarowe, dzieci, młodzież i starszych. Starajmy się wywiesić przy naszych domach flagi narodowe. Jest to elementarny, zewnętrzny przejaw patriotyzmu.