Odpust ku czci Świętych Apostołów

W miniony czwartek – 29 czerwca, obchodziliśmy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a w związku z tym nasza Parafia obchodziła swoje imieniny – czyli ODPUST PARAFIALNY. Sumę Odpustową o g. 18. 00, którą odprawił i Słowo Boże wygłosił Ks. Andrzej Kruś – proboszcz parafii w Kębłowie w dekanacie wolsztyńskim w diecezji poznańskiej – kursowy kolega ks. proboszcza.