Wypominki

Do poniedziałku 27 listopada, oprócz niedziel, modlić się będziemy codziennie, po Mszy św. wieczornej za naszych drogich zmarłych, których imiona i nazwiska zostaną wypisane w wymieniankach jednorazowych. Pozostała nam jeszcze jedna forma pomocy duszom zmarłym – WYMIENIANKI ROCZNE. W zakrystii, u ministrantów, na stoliku w kościele, w kruchcie kościoła są wyłożone karteczki, na których wypisujemy imiona i nazwiska naszych zmarłych, za których będziemy się modlić od I niedzieli adwentu przez cały rok, przed Mszami św. Dotyczy to Mszy św. w niedziele: o g. 7.00; 9.00 i 18.00. Przed tymi Mszami będą wymienianki roczne, tak, jak było to w minionych latach. Wszyscy, którzy pragną się  w tę modlitwę włączyć zabierają wyłożone karteczki i wypisując imiona i nazwiska zmarłych, na tej karteczce zaznaczają jedną z trzech Mszy św. przed którą chcą się modlić. Karteczki wraz z ofiarą składamy w zakrystii do I niedzieli adwentu, czyli wciągu najbliższych 3 tygodni. Nie ustawajmy w tej wielkiej modlitwie Kościoła  przez cały rok za tych, którzy już odeszli z tego świata i czekają na naszą modlitwę.