Kolęda

Po świętach,w środę rozpoczniemy kolędę,czyli odwiedziny duszpasterskie rodzin w naszej parafii.Pragniemy Kochani do Waszych domów i mieszkań zanieść Boże błogosławieństwo,wspólnie się z Wami modlić, ale także,w miarę możliwości,pomóc w rozwiązywaniu trudnych spraw. Podczas kolędy będziemy uzupełniali kartoteki parafialne.Prosimy więc o pomoc w aktualizacji kartotek kolędowych. Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów z lekcji religii. Podczas kolędy będzie też można złożyć ( ofiarę – cegiełkę,tak,jak poprzednie lata, konkretnie z przeznaczeniem na remonty naszego kościoła.Natomiast ofiary składane przez Was Kochani jako kolędowe będą także w znaczącej części przeznaczone na remonty (w szczególności na renowację barokowego,bocznego ołtarza i spłacenie renowacji parkanu przy kościele od strony probostwa).