Prośba o wypełnienie ankiety

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej, świadomości przynależności do parafii dorosłych mieszkańców Sycowa, zamieszczonej na stronie parafialnej. Ankieta ma charakter anonimowy. Natomiast uzyskane odpowiedzi posłużą do pracy naukowej pisanej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (Katedra Nowej Ewangelizacji). Proszę o poważne potraktowanie mojej pracy.


Serdeczne Bóg zapłać za pomoc
ks. Szymon Cierpik