MINISTRANCI PO KOLĘDZIE

Minione dwa tygodnie dla dzieci i młodzieży w Sycowie, upłynęły pod znakiem zimowego odpoczynku. Na odpoczynek zasłużyli także ministranci naszej parafii, którzy przez ponad trzy tygodnie towarzyszyli kapłanom podczas wizyty duszpasterskiej. Dla najstarszych z nich, to już pewnie ostatni rok kolędowania; dla wielu najmłodszych ministrantów dopiero pierwszy. W samym Sycowie w kolędzie uczestniczyło 23 ministrantów; biorąc pod uwagę ministrantów z Działoszy i Ślizowa, było ich prawie 40. Ministranci wyrażają swoją wdzięczność wszystkim drogim Parafianom, którzy przyjęli ich pod swój dach. Miłe rozmowy i poczęstunki na pewno zapadną w pamięci każdego z nich. Wszystkie ofiary zebrane przez ministrantów do puszek zostały przeznaczone na ich osobiste cele. Być może dzięki nim, niejeden z ministrantów będzie mógł spełnić swoje marzenie. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ministrantach, aby służba przy Ołtarzu Pana, pomogła im stawać się dobrymi ludźmi, chrześcijanami; a w przyszłości mężami, ojcami, a może kapłanami.

ks. Przemysław Kaczkowski