Medytacja V O krok od nicości

Prośba, aby Bóg dał nam chleb powszedni, w sensie mistycznym jest wołaniem o Eucharystię. O początku istnienia Kościoła, Bóg każdego dnia karmi swoje dzieci Manną, która zstępuje z Nieba podczas Ofiary Mszy Świętej. Tajemnicę Eucharystii może przyjąć jedynie ten, kto kocha Boga i pokornie uwierzy, że Bóg przychodzi w prostocie chleba.

Jeśli miłość największa w prostocie,
A pragnienie najprostsze z tęsknocie ,
Więc nie dziw się, że pragnął Bóg,
Aby najprostsi go przyjęli,
Ci, którzy duszę mają z bieli,
A dla miłości swej nie znają słów (…)
Tak blisko przyszedł Bóg, i zatrzymał się o krok od nicości,
Tak blisko naszych oczu.

 Karol Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym/

ks. Przemysław Kaczkowski