Nowy zespół dziecięcy w Działoszy

Na przełomie Wielkiego Postu i Wielkanocy został „uruchomiony” zespół dziecięcy „PISKLAKI”. Jest to wspaniałe wydarzenie w tak trudnych czasach dla wiary. Z racji bliskości Zmartwychwstania Pańskiego ta nazwa wydaje się właściwa. Przecież małe pisklę to nowe życie oraz dynamika, której nie da się pominąć w gospodarstwie domowym. Dlatego też młody głos oraz śpiew, jak to mówią starsi mieszkańcy jest „ukojeniem duszy strapionej”. W skład zespołu wchodzą uczniowie Szkoły Podstawowej w Działoszy, niegdyś ukształtowani przez panią katechetkę Magdalenę Kazimierczak. Nadmienić należy, że od dawna już w Sycowie działa chórek dziecięco-młodzieżowy o wciąż nie słabnącym zaangażowaniu. Zawsze można na nich liczyć. Może w następnym numerze też o sobie opowiedzą.

ks. Szymon Cierpik