Służba ministrancka to szczególne powołanie do bycia blisko Jezusa podczas Mszy Św. i nabożeństw. Ministrant służąc Panu Bogu, pomaga kapłanowi przy odprawianiu liturgii, żywo angażuje się w akcje parafialne i rozwija swoją wiarę poprzez stałą formację. Ministrantów możemy spotkać nie tylko w kościele; towarzyszą oni księdzu po kolędzie, spotykają się na boisku piłkarskim podczas meczów i turniejów, modlą się w intencji powołań do kapłaństwa, podejmują wiele ciekawych inicjatyw w parafii, uczestniczą w pielgrzymkach ministranckich. W naszej Parafii służy ponad 30 ministrantów.

ks. Przemysław Kaczkowski
Opiekun Służby Liturgicznej


1
Przyjęcie nowych ministrantów
2
Nowi ministranci po raz pierwszy zakładają alby
3
Przyjęcie nowych ministrantów
4
Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia
5-2
Przedstawiciele ministrantów w Kaliszu
6
Ministranci w Ślizowie
7
Ministranci w Działoszy