Ministranci

Służba ministrancka to szczególne powołanie do bycia blisko Jezusa podczas Mszy Św. i nabożeństw. Ministrant służąc Panu Bogu, pomaga kapłanowi przy odprawianiu liturgii, żywo angażuje się w akcje parafialne i rozwija swoją wiarę poprzez stałą formację. Ministrantów możemy spotkać nie tylko w kościele; towarzyszą oni księdzu po kolędzie, spotykają się na boisku piłkarskim podczas meczów i turniejów, modlą się w intencji powołań do kapłaństwa, podejmują wiele ciekawych inicjatyw w parafii, uczestniczą w pielgrzymkach ministranckich. W naszej Parafii służy ponad 30 ministrantów.

ks. Przemysław Kaczkowski
Opiekun Służby Liturgicznej


1

Przyjęcie nowych ministrantów

2

Nowi ministranci po raz pierwszy zakładają alby

3

Przyjęcie nowych ministrantów

4

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

5-2

Przedstawiciele ministrantów w Kaliszu

6

Ministranci w Ślizowie

7

Ministranci w Działoszy