Do pobrania:
dokumentacja chrzest

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, daty urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania, jeżeli chrzestni nie są z parafii w której jest chrzest, zaświadczenie z parafii zamieszkania że może być ojcem lub matką chrzestną tzn. że jest człowiekiem wierzącym i praktykującym),
  • jeżeli dziecko jest z poza parafii – zgoda proboszcza miejsca zamieszkania rodziców dziecka;