Bierzmowanie

W naszej parafii jest udzielanie w trzeciej klasie gimnazjum po dwu letnim przygotowaniu; w przypadku osób starszych każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Osoby takie proszone są o zgłoszenie się do biura parafialnego w celu omówienia indywidualnego przygotowania;