Czynne od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy Świętej

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA – NIECZYNNE

Wszystkie formalności, związane ze sakramentami lub obrzędami bądź też sakramentaliami, można dopełnić w czasie dyżuru księży w kancelarii. Jeżeli zaistnieje potrzeba dłuższej rozmowy należy ustalić z duszpasterzem inny termin, dogodny dla każdej ze stron.

Każdy dokument (np.: pełny wypis aktu chrztu, zgody na udzielenie sakramentu. zaświadczenie dla rodziców chrzestnych i in.) jest odbierany osobiście lub też przez upoważnioną osobę z najbliższej rodziny.

Uwaga !!! Nie wysyłamy zaświadczeń pocztą