Ogłoszenia duszpasterskie

VIII Niedziela Zwykła

Na początku sprawowania Najświętszej Eucharystii słyszymy pozdrowienie, które nas zapewnia, że Pan jest z nami. Obecny z Kościołem w jego drodze przez ziemię aż do skończenia świata, Jezus Chrystus   w szczególny sposób przychodzi teraz: w tej bowiem wspólnocie, po wysłuchaniu słowa Bożego będziemy zwiastować Jego Śmierć i Jego Zmartwychwstanie.

1) Jutro ( w poniedziałek ) od g.9.00 będzie gruntowne sprzątanie kościoła. Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu świątyni.

2) Najbliższa środa – to ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczynamy więc WIELKI POST.
W tym dniu odprawione będą Msze św.:

 • W Sycowie o g.6.30,7.00,9.00,16.30 – dla dzieci i młodzieży i o g.18.00.
 • W Św.Marku o g.16.00
 • W Ślizowie o g.17.00
 • W Działoszy o g.17.00

Wieczorna Msza św. w Sycowie o g.18.00 będzie w połączeniu z nowenną  do MBNP z prośbami i podziękowaniami. W środę popielcową, w czasie każdej Mszy św. święcenie i posypanie głów popiołem. W tym dniu obowiązuje wszystkich POST ŚCISŁY od którego nie ma żadnej dyspensy. Czas Wielkiego

Postu jest czasem, w którym nie organizujemy, ani nie uczestniczymy w zabawach czy hucznych weselach. Jest natomiast czasem wyrzeczeń, umartwień i postanowień, czasem rozważania męki i śmierci Jezusa, czasem szczególnej modlitwy i postnej jałmużny.

3) W czasie Wielkiego Postu będą odprawiane nabożeństwa:

 • DROGA KRZYŻOWA i GORZKIE ŻALE.
 • Droga Krzyżowa w każdy piątek;
 • W Sycowie o g.16.30 dla dzieci i młodzieży szkolnej o g.17.30 dla starszych o g.19.30 dla młodzieży starszej, studiującej i pracującej
 • W Ślizowie o g.17.00 Msza św.i Droga Krzyżowa
 • W Działoszy o g.17.00 Msza św.i Droga Krzyżowa

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w każdą niedzielę;

 • W Sycowie o g.17.15
 • W Ślizowie UWAGA !!! przed Mszą św.o g.10.15 – czyli o g.10.00
 • W Działoszy przed Mszą św. o g.11.00

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Drogich Parafian na te nabożeństwa  do wspólnego rozważania męki i śmierci Pana Jezusa. Tylko dobre przeżycie Wlk. Postu gwarantuje prawdziwą radość ze Zmartwychwstania Pańskiego.

4) W Wielkim Poście składać będziemy ofiary na daninę diecezjalną  w połączeniu z daniną parafialną, wzorem lat ubiegłych. Przygotowane koperty  będzie można zabierać ze stolika w kościele, a także u ministrantów i w zakrystii. Prosimy na kopercie wpisać dane dotyczące ofiarodawcy i składanych ofiar. Informacje te będziemy wtedy mogli nanieść na kolędową kartotekę, gdzie mamy dane, które uzyskaliśmy dzięki Waszej Kochani życzliwości na kolędzie. Koperty te składamy wtedy wraz ze składką podczas niedzielnych Mszy św. w Wlk. Poście. Ofiary są dobrowolne, a więc składamy je według możliwości, ale przypominamy, dotyczą wszystkich rodzin w naszej parafii. Prosimy o zrozumienie tych zobowiązań postnych wobec diecezji i parafii.

5) Dzisiaj w Kościele katolickim w Polsce rozpoczynamy Jubileuszowy 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i czas wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. W tych intencjach będziemy modlić się podczas Mszy św. w tym tygodniu. Prosimy  wszystkich wiernych, by zwłaszcza przy pacierzu prosili Boga o uzdrowienienaszych Braci i Sióstr pogrążonych w nałogach, aby mogli żyć w wolności Dzieci Bożych. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski  Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej Ojczyzny.

6) W Środę Popielcową, o g.19.00,na probostwie, odbędzie się spotkanie z wszystkimi katechetami i katechetkami pracującymi w szkołach i przedszkolach na terenie naszej parafii.

7) W czwartek o g.15.45 w kościele odbędzie się spotkanie z młodzieżą kl. III  gimnazjum, przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Obecność młodzieży obowiązkowa.

8) Uwaga rodzice, których dzieci uczęszczają obecnie do III klasy szkoły podstawowej i w naszej parafii przystąpią do I Komunii św.14 maja!!! W najbliższy czwartek na g.19.00,na Mszę św.z nauką zapraszamy wszystkich  rodziców tychże dzieci. Przed Mszą św. będzie okazja do spowiedzi św. Obecność konieczna.

9) W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca.

Spowiadać będziemy:

– w Sycowie – w czwartek od g.17.00 do g.18.00 i przed każdą Mszą św.
– w piątek od g.15.30 do g.18.00 i przed każdą Mszą św.
– w Św.Marku – w przyszłą niedzielę od g.8.30
– w Ślizowie – w poniedziałek od g.16.30 i o g.17.00 Msza św.
– w Działoszy – we wtorek od g.16.30 i o g.17.00 Msza św.

10) Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci i młodzieży szkolnej o g.16.30.

11) Najbliższa sobota to I Sobota miesiąca. O g.7.00 będzie Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi grzechy całego świata oraz zmiana tajemnic żywego różańca.

12) W sobotę od g.9.00 comiesięczny objazd chorych. Jedynie ks. Szymon odwiedzi  swoich chorych z sakramentami świętymi wyjątkowo w czwartek od g.9.00.

13) W najbliższy piątek na g.20.00 serdecznie zapraszamy wszystkich członków grup  duszpasterskich działających przy naszej parafii oraz drogich parafian na Mszę św.  wspólnotową. Mszę św. poprzedzi nabożeństwo Drogi Krzyżowej o g.19.30.

14) Kurs przedmałżeński dla narzeczonych odbędzie się w naszej parafii  od 7 do 11 marca ( od wtorku do soboty ) w domu katechetycznym o godz.19.00. Zapisy na I spotkaniu.

15) Przed kościołem u ministrantów, w kruchcie kościoła oraz w zakrystii można nabyć nowy numer czasopisma „ Opiekun ”