Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Za przykładem Apostołów i pierwszych chrześcijan gromadzimy się dzisiaj w naszej świątyni, aby słuchać słowa Bożego i łamać chleb, tzn. sprawować pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana. Niech wspólne uczestnictwo w tym Sakramencie pogłębi naszą wiarę i wzajemną miłość, niech nas oczyści z grzechów i zjednoczy z Bogiem Ojcem. Dzisiejsza niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego ustanowione przez Jana Pawła II.

1) Najserdeczniejsze podziękowania składamy tym rodzinom naszej parafii, które złożyły i jeszcze składają ofiary na daninę diecezjalną i parafialną. Kto jeszcze nie złożył może to uczynić w każdej chwili. Koperty nadal można zabierać z tych miejsc, gdzie w Wielkim Poście. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkim udało się,czy nie było możliwości w Wielkim Poście. Dziękujemy również za złożone w II święto ofiary na KUL.

2) Dzisiejsza niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego.Z racji tego Święta zapraszamy  szczególnie na g.15.00,by wspólnie modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia wypraszając ten największy przymiot Boga – Miłosierdzie dla nas i świata całego. Po koronce do Miłosierdzia Bożego będzie możliwość ucałowania relikwii Św. Jana Pawła II. Pan Jezus wyznaczył dzień Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i obietnice.W dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, świętej Siostry Faustyny Kowalskiej wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy i, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania wszystkich grzechów nawet tych najcięższych. To święto można porównać do chrztu świętego, jego moc oczyszczenia jest tak podobna jak chrzest. Warto, więc korzystać z tej ofiarowanej łaski, jaką daruje nam sam Bóg.

3) W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Papieża Franciszka o pomoc  dla pogrążonych w wojnie mieszkańców Syrii, Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, aby ofiary zebrane przed kościołami podczas dzisiejszej Niedzieli Miłosierdzia przekazać na rzecz ofiar syryjskiego konfliktu,zwłaszcza w Aleppo. Wszystkim, którzy dzisiaj,przed kościołem złożą ofiary na ten cel – ” Bóg zapłać „.

4) Jutrzejszy dzień – to Dzień Świętości Życia Kapłańskiego. Pamiętajmy w swoich modlitwach o kapłanach.

5) Jutro (w poniedziałek) w liturgii przypada przeniesiona z 23 kwietnia Uroczystość Św. Wojciecha.

6) W czwartek przypada trzecia rocznica kiedy to nasz Rodak Ojciec Święty  Jan Paweł II wraz z Ojcem Świętym Janem XXIII zostali ogłoszeni i ukazani Kościołowi oraz światu jako Święci.

7) W przyszłą niedzielę, jako, że jest to ostatnia niedziela miesiąca, zapraszamy rodziców i chrzestnych z rocznymi dziećmi na Mszę św. o g.11.30.

9) Dzisiaj o g.11.30 upływa termin składania prac konkursowych związanych z zajączkiem wielkanocnym. Za tydzień wręczenie nagrody.