Tajemnice Różańca

TAJEMNICE RADOSNE (PONIEDZIAŁKI I SOBOTY)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni.

TAJEMNICE ŚWIATŁA (CZWARTKI)

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej.
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

TAJEMNICE BOLESNE (WTORKI I PIĄTKI)

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie Jezusa.
 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa.
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

TAJEMNICE CHWALEBNE (ŚRODA I NIEDZIELA)

 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
 2. Wniebowstąpienie Chrystusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.