Rachunek sumienia


MODLITWA ZA SPOWIEDNIKA

Panie Jezu, modlę się za kapłana postawionego na mojej drodze, aby mi przewodził. Oświeć go i umocnij w jego sercu miłość, napełnij go swoim słowem i Duchem Prawdy, przygotuj jego serce na przyjęcie mnie jako syna marnotrawnego. Ześlij łaskę na tego, który wysłuchuje braci i siostry poszukujących miłości i przebaczenia. Pobłogosław wszystkim kapłanom odczuwającym ciężar trudności, kiedy stają się znakiem i narzędziem Twojej miłości w sakramencie pokuty. O Matko Boża, błagam Cię o błogosławieństwo dla serc łączących się z Twoim miłosiernym Synem, Jezusem Chrystusem czekającym na spotkanie ze mną w sakramencie pojednania. Spraw, aby ten kapłan stał się narzędziem Bożej miłości i Twojej najczulszej miłości matczynej. Amen.


RACHUNEK SUMIENIA

GRZECHY PRZECIWKO BOGU:

Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i że interesuje Go Moje życie?

Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował – polegam wyłącznie na własnych siłach, sądzę, że wszystko zależy ode mnie, wiem lepiej, co dla mnie dobre, a co złe (pycha)?

Czy nie zapominam o tym, że zawsze mam się modlić, niezależnie od tego, co czuję, czy jest mi dobrze, czy źle?

Czy nie ograniczam modlitwy tylko do pacierza?

Czy do Boga zanoszę tylko błagania, czy także dziękczynienia i uwielbienia?

Czy nie zarzucałem Boga mnóstwem słów, czy dopuszczałem Go do głosu?

Czy nie za mało korzystam z sakramentów – Bożych darów dla mnie? Jak często spowiadam się, przystępuję do Komunii Św., uczestniczę we Mszy św.?

Czy przystąpiłem do Komunii św. z ciężkim grzechem na sumieniu, bez wcześniejszej spowiedzi?

Czy uczestniczę we Mszy św. jak obserwator i kibic, czy jako aktywny uczestnik (wspólny śpiew, modlitwa, odpowiedzi)? Czy czytam Pismo Św.? Jak wygląda moje uczestnictwo w szkolnej katechezie?

Czy wierzę w zabobony (czarny kot, piątek trzynastego, kominiarz i inne)?

Czy wierzę w horoskopy, korzystam z usług wróżek itp., czy przywiązuję do tego wagę?

Co noszę na szyi: krzyżyk, medalik czy inny przedmiot, który nic nie mówi o Bogu?

Czy potrafię uszanować to, co święte (kościół, cmentarz, krzyż, figury Maryi i świętych, medalik, który noszę na szyi)?

Czy dziękuję Panu Bogu za to, co mam, nawet gdy inni mają więcej?

Czy nie mówiłem, podejmując działanie: „Panie Boże, a teraz ja sam pokażę Ci, jaki jestem godny bycia Dzieckiem Bożym, udowodnię Ci, że jestem już dobry.”?

Czy instrumentalnie traktuję Pana Boga, czyli świadomie popełniam grzech z tłumaczeniem: „Pójdę do spowiedzi  i wszystko będzie w porządku.”?

 

GRZECHY PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI:

Czy byłem wystarczająco zaangażowany w życie Kościoła?

Czy nie krytykowałem Kościoła bez poczucia współodpowiedzialności?

Czy nie odrzucałem oficjalnego nauczania Kościoła (Katechizm Kościoła Katolickiego i nauczanie papieskie)?

Czy mam świadomość, że pozostawanie w grzechu osłabia całą wspólnotę?

Czy zachowałem post (np. post piątkowy jest wspólnym wyrazem solidarności z Męką Chrystusa)?

 

GRZECHY PRZECIWKO BLIŹNIEMU:

Czy szukam tylko własnego dobra, inni ludzie są jedynie środkami do moich celów?

Czy wybieram tylko te znajomości, które sprawiają mi przyjemność?

Czy narzucam własne zdanie, chcę zawsze mieć rację i ostatnie słowo, nie słucham innych?

Czy szufladkuję ludzi, przypisuję im etykietki, ostro krytykuję i oceniam?

Czy przebaczam, umiem mówić „przepraszam”, przyznaję się do winy?

Czy kłamię, ubarwiam moje opowiadania, przesadzam dla efektu?

Czy lubię plotkować? Czy zdradzam cudze tajemnice, wykorzystuję otrzymane informacje przeciwko innym?

Czy jestem uczciwy? Czy oddaję rzeczy pożyczone?

Czy potrafię dziękować ludziom za dobro, reagować na zło? Czy nakłaniam innych do grzechu, do zła?

Czy namawiam innych do grzechów seksualnych (swoją dziewczynę, chłopaka)?

Czy umiem docenić zdolności i dobre postępowanie innych, pochwalić, pogratulować zwycięstwa czy dobrej oceny? Czy wykluczam Boga z koleżeństwa, przyjaźni, miłości: np. nie powierzam tych relacji Panu Bogu?

Czy modlę się za innych (rodziców, rodzeństwo, rodzinę, nauczycieli, kapłanów z parafii, znajomych ze wspólnoty)? Czy jestem zawistny? Czy zazdroszczę komuś tego, co posiada i życzę mu, żeby tego nie miał?

Czy potrafię wynagrodzić wyrządzoną krzywdę (oddać skradzioną rzecz, przeprosić za oszustwo, kłamstwo, złość)?

Czy szanuję i dbam o własność wspólną (np. przyrodę, ławki w parku, autobus, którym jeżdżę do szkoły, szkołę)?

 

GRZECHY PRZECIWKO SOBIE:

Czy zastanawiam się nad celem i sensem mojego życia? Czy jestem odpowiedzialny za czyny, słowa, obietnice?

Czy marnuję czas, czy też umiem go zaplanować i dobrze wykorzystać? Czy jestem leniwy, łatwo się zniechęcam?

Czy dobrze wykorzystuję niedzielny odpoczynek? Nie nadużywam w tym dniu telewizora lub komputera, zapominając o całym świecie?

Czy idę na łatwiznę, marnuję swoje zdolności – np. odpisuję zadania (sam ich nie robię – nie chce mi się), ściągam?

Czy utrzymuję kontakty głównie z tymi, którzy się nade mną litują, a nie z tymi, którzy wymagają?

Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych?

Czy oglądam pornograficzne filmy i czasopisma?

Czy nie pobudzam swojej seksualności (pornografia, nieczyste myśli, nieczyste wirtualne znajomości przez Internet, samogwałt)? Czy szanuję swoje zdrowie (papierosy, alkohol, narkotyki, brak sportu)?

Czy dbam o swoje ciało (ciepłe ubranie, odpoczynek, sen, walka z nałogiem)?

Czy jest we mnie egoizm i egocentryzm: patrzenie na świat przez pryzmat samego siebie?

Czy pytam samego siebie o zgodność moich własnych decyzji z wolą Bożą?

Czy akceptuję samego siebie, czy też trwam w postawie buntu wobec Pana Boga, że jestem taki, a chciałbym być inny?

Czy nie jest tak, że dostrzegam jedynie swoje wady, upadki i porażki?

Czy potrafię się cieszyć z tego, co mam?


MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ

Proszę Cię Panie o Twoją pomoc w szczerym wyznaniu moich grzechów. Daj, proszę, mądrość  i cierpliwość spowiednikowi. Przemawiaj do mnie przez niego. Pokaż, co i jak mogę w sobie zmieniać. Niech ten sakrament będzie dla mnie źródłem radości i nadziei na to, że pomimo moich upadków mogę stać się świętym człowiekiem. Amen.


JAK WYGLĄDA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA?

PRZYPOMNIENIE ZASAD

W.: Znak Krzyża. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

K.:Na wieki wieków. Amen

W.: Mam na imię ……………… ostatni raz u spowiedzi byłem(am) ……………… Nadaną pokutę wypełniłem(am) Popełniłem(am) następujące grzechy ……………… (Grzechy wypowiadamy precyzyjnie. To znaczy, że nie tłumaczymy dlaczego je popełniliśmy. Podczas spowiedzi np. adwentowej, kiedy jest duża liczba wiernych oraz ograniczony czas, zaleca się przedstawienie swoich grzechów oraz prośbę o pomoc lub radę w określonej przez siebie sprawie).To są wszystkie moje grzechy, za te które pamiętam i za te, których nie pamiętam serdecznie żałuję. Ciebie Ojcze proszę o naukę, naznaczenie pokuty  i rozgrzeszenie.

K.: Rozgrzeszenie. W czasie kiedy kapłan udziela rozgrzeszenia, wymagany jest żal za popełnione grzechy – chodzi o postawę wewnętrznego odrzucenia grzechu i uświadomienia sobie, że: to było złe. To powiedzenie Panu Bogu w cichości swojego serca „PRZEPRASZAM” lub powtarzanie słów: BOŻE, BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEMU. Dobrze odbytą spowiedź można rozpoznać w wewnętrznym poczuciu i postawie: chce współpracować z Panem Bogiem, odtąd będę lepszym człowiekiem i jestem gotowy do wprowadzenia zmian w swoim życiu – zmiany należy wprowadzać powoli i systematycznie aby zapewnić sobie większą skuteczność w przybliżaniu sie do Boga.

K.: Naznaczenie pokuty.
(Pokutę najlepiej wypełnić zaraz po modlitwie po spowiedzi, ponieważ przez nieuwagę można o niej zapomnieć)

K.: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

W.: Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki.

K.: Pan odpuścił Ci grzechy idź w pokoju.

W.: Bóg Zapłać.


MODLITWA PO SPOWIEDZI

Po spowiedzi pozostaję chwilę w skupieniu w modlitewnym skupieniu. Dziękując Bogu za przebaczenie, można odmówić następującą modlitwę: Boże, Źródło wszelkiego dobra, tak umiłowałeś świat, że swojego Syna wydałeś dla mego zbawienia. On zbawił mnie przez Mękę na krzyżu, przez swoją Śmierć dał mi nowe życie, a przez swoje Zmartwychwstanie otworzył mi drogę do chwały. Przez Niego pokornie Cię proszę: spraw, niech trwa we mnie bojaźń i miłość ku Tobie, w moim sercu wiara, w postępowaniu sprawiedliwość, w czynach łagodność, w mowie prawda, w obyczajach karność, abym mógł osiągnąć nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.