PRZYPOMINAMY I PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ

KOCHANI PARAFIANIE I MILI GOŚCIE Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNO-SĄDOWEGO W STOSUNKU DO SĄSIEDNICH PARAFII W DEKANACIE SYCOWSKIM ODNOŚNIE NIEPRZESTRZEGANIA LIMITU WIERNYCH W BUDYNKACH SAKRALNYCH ZOSTALIŚMY ZMUSZENI POD GROŹBĄ KARY FINANSOWEJ I WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA NAŁOŻONYCH OBOSTRZEŃ CO DO LIMITU OSÓB […]

ŚWIETO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

ŚWIĘTO – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA PAN JEZUS MÓWIŁ DO ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY „W pierwsza niedzielę po Wielkanocy, pragnę, żeby był publicznie ten obraz wystawiony. Niedziela ta jest świętem Miłosierdzia. Przez Słowo Wcielone daje poznać przepaść Miłosierdzia Mojego”. (Dz 88) „W święto Moje – w święto Miłosierdzia, […]