MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO ZE ŚW. CHARBELEM

MSZA ŚW. i Nabożeństwo z modlitwą do ŚW. CHARBELA
Już jutro – we wtorek, 28 kwietnia, o godz. 18.00.
Zapraszamy czcicieli św. Charbela do ufnej modlitwy osobiście (W kościele może być 60 osób, a wielu na zewnątrz. W niedzielę na niektórych Mszach smutek, bo nawet 60 osób nie przyszło), bądź za pośrednictwem transmisji internetowej.
W czasie Mszy św. będziemy się modlić w intencjach, które każdy może napisać na kartce i złożyć w tym dniu do koszyczka przy wizerunku św. Pustelnika z Libanu, bądź wysłać drogą elektroniczną. Złożone intencje będą odczytywane przed rozpoczęciem Mszy św. Msza św.