NIEDZIELA = EUCHARYSTIA

PANIE BOŻE DZIĘKUJEMY CI
za dużych rozmiarów budynek kościoła, bo dzięki temu, mimo że wprowadzono nowe wytyczne (w strefie żółtej 1 osoba na 4 m2), to każdy zachowując wszelkie środki ostrożności może przyjść w niedzielę na Mszę św.
(godz. 7.00; 9.00; 10.15; 11.30; 15.00 – dla dzieci I Komunijnych i 18.00).
DOM BOŻY już wystrojony i gotowy. A Ty?
 
Dla tych, którzy czują lęk uprzejmie informujemy, że Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 15 listopada br.:

DYSPENSA

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej i w uroczystości we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej