NOWY ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY

Życzymy Wam wszystkim: Uczniom, Nauczycielom, Wychowawcom, a także Rodzicom, aby SZKOŁY stawały się drugim domem, to znaczy środowiskiem pełnym pokoju, zatroskania o wspólne dobro, zwłaszcza dobro dzieci i młodzieży.
Obyśmy wszyscy razem doszli do celu wędrówki przez ten Rok Szkolny.

MSZA ŚW. dziś o godz. 18.00 – Zapraszam!!!