VII Niedziela Zwykła  – 23 lutego 2020r.

 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
 • Dziś przed kościołem wolontariusze z fundacji siepomaga.pl będą zbierać fundusze na bardzo kosztowne leczenie Frania Marcinkowskiego – 15 miesięcznego chłopca z Namysłowa. Bóg zapłać za otwarte serca.
 • Jutro, w poniedziałek 24 lutego od godz. 9.00 sprzątanie kościoła. Zapraszamy wszystkich (młodych i starszych), którym czas, siły i możliwości pozwalają, aby włączyli się w to pokorne działo, by nasza świątynia wyglądała pięknie.
 • Msza św. i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, we wtorek 25 lutego, o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa.
 • W tym tygodniu w ŚRODĘ POPIELCOWĄ rozpoczynamy więc WIELKI POST. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem w: Sycowie o godz. 6.30, 7.00, 9.00, 16.30 – dla dzieci i młodzieży i wieczorna o godz.18.00 w łączności z Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W Św. Marku o godz. 16.00; w Ślizowie i w Działoszy o godz. 17.00.
 • W środę popielcową obowiązuje POST ŚCISŁY od którego nie ma żadnej dyspensy. Czas Wielkiego Postu jest czasem, w którym nie organizujemy, ani nie uczestniczymy w zabawach czy hucznych weselach. Jest natomiast czasem wyrzeczeń, umartwień i postanowień, czasem rozważania męki i śmierci Jezusa, czasem szczególnej modlitwy i postnej jałmużny.
 • Wychodząc naprzeciw duchowi czasu Wielkiego Postu pragniemy zachęcić wszystkich parafian do podjęcia postu o chlebie i wodzie w wybrany jeden dzień Wielkiego Postu od Popielca do Wigilii Paschalnej (oprócz niedziel i Uroczystości św. Józefa 19.III.). Kartkę z wyznaczoną datą podjęcia tego zobowiązania i intencją można będzie wybrać w Popielec po Mszy św. Drugą ogólnopolską akcją jest Zdrapka Wielkopostna 2020, która każdego dnia wyznaczać nam będzie określone zadanie, bądź postawę życia. Zdrapkę również będzie można zabrać ze sobą po Mszach św. w Środę Popielcową za dobrowolną ofiarą.
 • W czasie Wielkiego Postu tradycyjnie będzie odprawiane nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek:
 • w Sycowie o:
 • godz. 16.30 szczególnie dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • godz. 17.30 dla wszystkich;
 • godz. 19.30 dla młodzieży bierzmowanej, studiującej i pracującej
 • w Ślizowie o godz. 17.00 Msza św. i Droga Krzyżowa
 • w Działoszy o godz. 17.00 Msza św. i Droga Krzyżowa
 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w każdą niedzielę w Sycowie o godz. 17.15; w Ślizowie po Mszy św. o godz. 10.15; w Działoszy przed Mszą św. o godz. 11.00. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Drogich Parafian na te nabożeństwa do wspólnego rozważania męki i śmierci Pana Jezusa.
 • W Wielkim Poście wzorem lat ubiegłych składać będziemy ofiary na daninę diecezjalną w połączeniu z daniną parafialną. Przygotowane koperty będzie można zabierać ze stolika w kościele, a także u ministrantów i w zakrystii. Prosimy na kopercie wpisać dane dotyczące ofiarodawcy i składanych ofiar. Koperty te składamy wraz ze składką podczas niedzielnych Mszy św. w Wielkim Poście. Ofiary są dobrowolne, a więc składamy je według możliwości, ale przypominamy, dotyczą wszystkich rodzin w naszej parafii. Prosimy o zrozumienie tych zobowiązań postnych wobec diecezji i parafii.
 • Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty oraz o Trzeźwość. Zapraszamy każdego dnia do wspólnej modlitwy w tych tak ważnych intencjach, szczególnie tych, którym ten problem nie jest obcy.
 • W czwartek o godz. 17.30 modlitwa różańcowa. Tego dnia zapraszamy do prowadzenia modlitwy Panie z Róży Św. Teresy i Róży Św. Agnieszki. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy w miniony tygodniu uczestniczyli w nabożeństwach i Mszach św..
 • Msza św. i nabożeństwo z modlitwą do św. Charbela w najbliższy piątek, 28 lutego, o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli św. Charbela do ufnej modlitwy. W czasie Mszy św. będziemy się modlić w intencjach, które każdy może napisać na kartce i złożyć w tym dniu do koszyczka przy wizerunku św. Pustelnika z Libanu.
 • Przed kościołem i w zakrystii jest do nabycia nowy numer Opiekuna i Gościa Niedzielnego i naszej gazetki parafialnej Jezus żyje.
 • Kurs przedmałżeński dla narzeczonych odbędzie się w naszej parafii od wtorku 3-go marca do soboty 7-go marca br. Natomiast Poradnia Przedmałżeńska jest czynna w pierwsze i ostatnie czwartki miesiąca o godz. 17.00 w domu katechetycznym.
 • W każdą sobotę o godz.17.00 w salce katechetycznej domu parafialnego odbywa się obowiązkowa katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych, których dzieci przyjmują w naszej parafii Chrzest Święty.
 • W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci, które chciałyby wstąpić w szeregi Skautów Europy, natomiast o godz. 16.30 również w domu parafialnym odbędzie się spotkanie dla małżeństw, które chciałyby poznać czym jest Ruch Światło-Życie i Kręgi Małżeństw Domowego Kościoła. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu, które poprowadzą małżeństwa działające w tej wspólnocie.
 • Wszystkim którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, bądź jubileusze składam najserdeczniejsze życzenia.

Post ścisły – obowiązuje w całym Kościele Katolickim w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega on na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i ograniczeniu posiłków. Obowiązuje wszystkich pełnoletnich – od 18 lat do ukończenia 60 roku życia. Post ścisły oznacza spożycie w ciągu dnia wyłącznie jednego posiłku do syta i dwóch lekkich.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych (oprócz ryb) w każdy piątek roku liturgicznego z wyjątkiem uroczystości, dla wszystkich w wieku powyżej 14 roku życia do końca życia. Z przestrzegania wstrzemięźliwości w piątki zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (dotyczy punktów zbiorowego żywienia). Wyjątek ten nie dotyczy postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W szczególnych przypadkach, ze słusznych powodów, dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych może udzielić proboszcz miejsca, na terenie którego odbywa się uroczystość, czy przyjęcie, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia przez wiernych, np. jałmużnę i modlitwę w intencjach Kościoła.

Post Eucharystyczny – powstrzymanie się od spożycia pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Można przyjmować lekarstwa i pić wodę. Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii świętej, z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują Mszę po raz kolejny w danym dniu.