APEL DO PARAFIAN…

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów władz państwowych i kościelnych, zachęcamy wszystkich Drogich Parafian do korzystania z łaski dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. (do dnia 29 marca br.) i duchowej łączności na modlitwie za pośrednictwem […]

DYSPENSA BISKUPA KALISKIEGO

Kuria Diecezjalna w Kaliszu informuje, że Biskup Kaliski w związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 01/2020 z dnia 12.03. br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do […]

W tym Znaku zwyciężysz

Kiedy w 312 roku cesarz Konstantyn Wielki miał stoczyć wielką bitwę o Rzym, we śnie ukazał mu się świetlisty znak Krzyża z łacińskim napisem: In hoc signo vinces – „W tym znaku zwyciężysz”. Jak podają starożytne źródła, cesarz odczytał ten znak jako symbol chrześcijaństwa i […]