Spowiedź Święta jest możliwa ok. 20 min. przed każdą Eucharystią.

W pierwszy czwartek i piątek miesiąca dodatkowo po południu według wcześniej podanego planu w ogłoszeniach duszpasterskich.