ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO MARKA

25 kwietnia liturgii Kościoła obchodzimy święto św. Marka Apostoła – patrona naszego kościoła filialnego w Świętym Marku, a tym samym całej naszej parafii. Suma odpustowa w Świętym Marku w niedzielę 26 kwietnia o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uczczeniu tego wielkiego Patrona za pośrednictwem transmisji internetowej, na naszym profilu facebook.

Św. Marek Ewangelista, razem z matką Marią mieszkał w Jerozolimie w domu, który był często nawiedzany przez uczniów Jezusa, zwłaszcza św. Piotra. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie w tym domu miała miejsce Ostatnia Wieczerza z udziałem Jezusa. Tam też zbierali się Apostołowie po śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu Pana (Dz 12,12). Bardzo możliwe, że młodego Marka ochrzcił św. Piotr, wszak w swoim liście nazwie go później „swoim synem” (por. 1P 5,13).